Tôi thấy nhiều người đến tầm ngoài 40 tuổi mới bắt đầu kết hôn và câu cửa miệng là ráng có đứa con để nó lo mình lúc già và lúc đau ốm.

Với những người có nền tảng về tài chính thì có thể không có vấn đề gì, nhưng thú thật là có rất nhiều người ngoài 40 đến đầu 50 trong tay vẫn chưa có gì nhưng vẫn muốn có đứa con để nó lo cho mình lúc già. Tôi thấy thương cho đứa con đó ngay cả khi nó chưa ra đời. Thực tế là để con cái có thể lo cho cha mẹ phải tầm 30-35 tuổi trở đi. Lúc đó con cái đã trưởng thành và có đủ độ chín chắn và bản lĩnh để gánh lấy trách nhiệm là trụ cột. Chứ mới ra trường tầm 23-25 tuổi mà đã dựa vào chúng thì rất tội cho con cái vì chúng không có cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Đây là vài dòng nhìn nhận rất khách quan của tôi.>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.

Jennifer Nguyen

'Có hai con trở lên, cha mẹ già thường không chốn nương tựa sau chia tài sản' 
'Tiền bạc là quyền lực duy nhất của cha mẹ Việt khi về già'