Lễ ký kết hợp đồng diễn ra tại Hà Nội vào chiều qua (12/5). Gói thầu số 3 là gói thầu quan trọng nhất của dự án VINASAT. Dự kiến vệ tinh VINASAT sẽ được đưa vào khai thác trong quý II năm 2008.

 

Theo Quyết định số 1104/QĐ-TTg về dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam (VINASAT), ngày 18/10/2005, thì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Dự án VINASAT.

 

Việc phóng thành công vệ tinh VINASAT có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia và nâng cao an toàn cho mạng lưới viễn thông, thúc đẩy và phát triển các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, thương mại, giải trí... 

 

Bảo Trung

Tag :