Chỉ đạo trên của UBND Thành phố Hà Nội được đưa ra trên cơ sở tờ trình của Sở Văn hóa, Thể Thao & Du lịch ngày 10/5 cũng như căn cứ vào việc kiểm tra và biên bản làm việc ngày 12/5 giữa Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Sở Giao thông - Vận tải TP với Viện Khảo cổ học, UBND quận Ba Đình, ban quản lý dự án giao thông đô thị, nhà thầu thi công dự án ngày 10/5.
 
Theo đó, bên cạnh việc giao Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ, tiếp tục thi công công việc “ngoài phạm vi nhỏ để nghiên cứu, thu thập hiện vật”, UBND Tp cũng giao UBND quận Tây Hồ có trách nhiệm tiếp tục triển khai khẩn trương công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại thuộc dự án.
 
Giao UBND các quận Ba Đình và Tây Hồ chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông - Vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trong thời gian tiến hành nghiên cứu thu thập hiện vật và triển khai thực hiện dự án.
 
Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Viện Khảo cổ học, Sở Giao thông -Vận tải khẩn trương nghiên cứu, thực hiện thu thập hiện vật trong phạm vi đã phát lộ, xong trước ngày 20/5; tạo điều kiện để chủ đầu tư dự án tiếp tục triển khai liên tục các hạng mục, công việc.
 
Cũng trong văn bản chỉ đạo trên, UBND Tp cho biết, dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây là công trình trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội hiện đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và đang tổ chức thi công phần diện tích trên địa bàn quận Ba Đình; còn trên địa bàn quận Tây Hồ đang tập trung giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại và thi công phần diện tích đã giải phóng mặt bằng xong.
 
PGS.TS Nguyễn Lân Cường và những mảnh gốm trong vách hoàng thành (Ảnh: Tiền phong)
 
Ngày 10/5 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tờ trình cho rằng, theo thư tịch cổ và kết quả nghiên cứu đến nay cho thấy tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Đê Bưởi vốn là vòng thành ngoài cùng của kinh thành Thăng Long thời Lý - Trần và là vòng Hoàng thành Thăng Long thời Lê Sơ.
 
Từ đó, Sở đề xuất việc tạm dừng thi công đường Văn Cao - Hồ Tây cắt qua đê Hoàng Hoa Thám để triển khai công tác nghiên cứu thu thập hiện vật và đề xuất phương án xử lý. Đề xuất này của sở đã được UBND Tp chấp thuận trong cùng ngày.
 
Trước khi sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tờ trình, các nhà khoa học, dư luận đã có nhiều “phản hồi” xung quanh việc thi công tuyến đường Văn Cao - Hồ Tây.
 
Cụ thể, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã nhận được thư của các cụ lão thành cách mạng, cán bộ và nhân dân phường Thụy Khuê về việc thi công đường Văn Cao - Hồ Tây cắt qua đê Hoàng Hoa Thám đã động chạm tới nhiều dấu tích của Hoàng Thành Thăng Long bên dưới.
 
GS Pham Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng PGS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học, và một số chuyên gia khảo cổ học, sử học, đã đến tận nơi để điều tra, xem xét thực trạng.
 
Trả lời báo chí, PGS Tống Trung Tín cho rằng, có thể khẳng định đoạn đường Hoàng Hoa Thám đã đào phá chính là một đoạn tường Hoàng thành Thăng Long thời Lê.
 
Kim Tân
Tag :