Ngày 13/5, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết đã nhận được hồ sơ phá 8 ha rừng phòng hộ Diều Độ (thôn 5 xã Tiên Cảnh), làm thiệt hại 450m3 gỗ, do Hạt Kiểm lâm Tiên Phước chuyển sang.

Dự án trồng rừng được Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Quảng Nam quyết định giao cho Hội làm vườn Quảng Nam làm chủ đầu tư với diện tích 53 ha tại xã Tiên Cảnh theo dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2007.

Tuy nhiên, khi triển khai dự án, Hội làm vườn Quảng Nam và các hộ dân đã tự ý chặt phá vào cả rừng phòng hộ để lấy đất trồng rừng.

Theo ông Huỳnh Ngọc Tân - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tiên Phước, việc phá 8 ha rừng phòng hộ làm thiệt hại 450 m3 gỗ là vi phạm pháp luật, chủ đầu tư thiết kế hồ sơ không đúng với qui trình kỹ thuật lâm sinh.

Tường Vy

Tag :