Theo đó, Sở KHĐT cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý để thu hồi giấy chứng nhận đăng  ký kinh doanh của ông Ái.

Sở KHĐT cũng cho biết, ngoài việc sẽ xóa chức năng “Dịch vụ chuyển giao công nghệ sáng kiến khoa học kỹ thuật trong ngành giải phẫu thẩm mỹ” mà Sở đã cấp (trên nguyên tắc phải do Bộ Y tế cấp phép) thì các lĩnh vực còn lại của công ty TNHH Á Châu vẫn được phép hoạt động.

Như vậy, với tinh thần trong văn bản của Sở KHĐT nêu trên thì ngoài trụ sở chính tại 32D Thủ Khoa Huân (quận 1) thì 5 chi nhánh khác đã được Sở KHĐT cấp phép dịch vụ là mua bán ký gửi hương liệu, mỹ phẩm, quà tặng và đào tạo nghề, săn sóc thẩm mỹ da toàn khoa (trừ những dịch vụ gây chảy máu) sẽ vẫn được phép hoạt động.

Tuy nhiên, để được tiếp tục tồn tại, Công ty TNHH Á Châu sẽ phải làm thủ tục giảm ngành nghề và đổi tên gọi theo những nội dung, lĩnh vực mà Sở KHĐT đã cấp phép.

Uyên My

Tag :