Dự án gồm các hạng mục: phục dựng đình làng An Vĩnh - nơi lính Đội Hoàng Sa (thời các Chúa Nguyễn và triều Nguyễn) đến tế lễ trước khi ra biển; tôn tạo một số nhà thờ tộc họ của những người lính Đội Hoàng Sa trước đây; xây dựng tượng đá; nhà trưng bày các hiện vật liên quan đến lính Đội Hoàng Sa...

Kinh phí xây dựng trên 13 tỉ đồng từ nguồn vốn chương trình Biển đông hải đảo của Chính phủ.

Dịp này, di tích "Âm Linh tự và mộ lính Đội Hoàng Sa" ở huyện đảo Lý Sơn đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Theo Hoàng ThuyênBáo Thanh niên

Tag :