Cây dương có 20 tổ chim cu gáy.
 

Một tổ chim.

 

Người dân ở đây cho biết, cây dương có đến 20 tổ chim cu gáy là điều xưa nay hiếm, người dân chưa gặp. Họ cũng cho biết, rất ít khi họ bắt các loài chim về nuôi nên chim về đây làm tổ nhiều.

 

Để bảo vệ những con chim non này, người dân đề nghị phóng viên không nêu địa danh làng xã có cây dương nhằm tránh bị bắt trộm.

 

Theo Quốc Nam

 Sài Gòn tiếp thị

Tag :