Tại đại hội cổ đông thường niên 2017 của BIDV sáng 22/4, ngân hàng BIDV cho biết ông Bùi Quang Tiên, hiện là Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, được NHNN chấp thuận nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Ông Bùi Quang Tiên được NHNN cử làm đại diện 30% vốn tại BIDV.

Ông Bùi Quang Tiên được giới thiệu bầu thay thế cho ông Đặng Xuân Sinh, thành viên HĐQT sẽ nghỉ hưu từ ngày 01/5/2017 theo chế độ. Trước khi nghỉ hưu, ông Sinh là người đại diện 30% vốn của Nhà nước.

Trong 10 cái tên được đề cử vào HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022 có đến 8 cái tên giữ nguyên như nhiệm kỳ cũ, bao gồm:

1. Ông Trần Anh Tuấn

2. Ông Phan Đức Tú

3, Ông Trần Thanh Vân

4. Ông Nguyễn Huy Tựa

5. Bà Lê Thị Kim Khuyên

6. Bà Phan Thị Chinh

7. Ông Ngô Văn Dũng

8. Ông Nguyễn Văn Lộc.

Có 2 cái tên mới là ông Bùi Quang Tiên và ông Lê Việt Cường.

Ông Lê Việt Cường được bầu thay cho ông Tô Ngọc Hưng vì ông Hưng không còn đủ điều kiện để tiếp tục giữ chức vụ trong HĐQT độc lập của ngân hàng theo luật TCTD 2010.

Còn Ban kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022 vẫn là 3 cái tên của nhiệm kỳ cũ được giới thiệu để bầu cử, gồm:

1. Bà Võ Bích Hà

2. Ông Cao Cự Trí

3. Bà Nguyễn Thị Tâm.