Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (Vneco – mã chứng khoán VNE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư và mua cổ phiếu quỹ.

Thoái vốn đầu tư

Theo đó, HĐQT công ty thống nhất chủ trương thoái toàn bộ vốn của Vneco tại CTCP Xây dựng điện Vneco 7 – là công ty liên kết của Vneco.

Hiện Vneco đang sở hữu 956.000 cổ phần tương ứng 31,16% vốn điều lệ của Vneco 7. Giá trị sở hữu theo mệnh giá 9,56 tỷ đồng. Thời gian thoái vốn dự kiến thực hiện trong quý 4/2017. HĐQT công ty quyết định giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án thoái vốn.

Mua cổ phiếu quỹ

HĐQT Vneco cũng thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, làm gia tăng giá trị giao dịch. Hiện tại Vneco đang nắm 1.598.920 cổ phiếu quỹ.

Đợt này Vneco dự kiến mua lại tối đa 7,4 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Giá mua lại được xác định