Đội bóng nhí gửi lời cảm ơn tới đội ngũ nhân viên cứu hộ