Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã chính thức có thẩm tra báo cáo Đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 
Cơ quan này cho rằng, cần tính toán theo giá đất cụ thể được xác định trên cơ sở Luật đất đai năm 2013 và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đã có hiệu lực để tránh phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án.
Về vấn đề di dân và tái định cư, đề nghị cần nghiên cứu, rút kinh nghiệm của công tác di dân tái định cư đối với các công trình quan trọng quốc gia đã thực hiện để bảo đảm người dân di dời sớm ổn định cuộc sống, có nhà ở, đất canh tác, chuyển đổi nghề nghiệp. 
Ngoài ra, đề nghị xác định rõ trong số khoảng 3.000 ha đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng thì diện tích đang sử dụng để sản xuất là bao nhiêu và theo đó là số lao động cần giải quyết việc làm.
Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị trình kèm theo Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để Quốc hội xem xét. Trong khi lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có ý kiến mong muốn dự án Cảng HKQT Long Thành sớm triển khai vì địa phương này đã công bố quy hoạch sử dụng đất quá lâu, tác động đến sản xuất, đời sống nhân dân trong vùng quy hoạch dự án.
Được biết, theo báo cáo đầu tư đưa ra phương án giải phóng mặt bằng toàn bộ 5.000 ha trong giai đoạn 1 của dự án, chia làm 2 phân kỳ (phân kỳ 1: 2.565,4 ha trong hai năm 2014-2015, phân kỳ 2: 2.434,6 ha trong giai đoạn 2015-2020). 
(Xem thêm: Tổng mức đầu tư sân bay Long Thành là 18,7 tỷ USD)
Về đơn giá áp dụng để bồi thường, hỗ trợ vẫn áp dụng các quy định trước đây của tỉnh Đồng Nai.

>>> "Xây dựng sân bay Long Thành là chủ trương lớn cần triển khai"

Sân bay Long Thành thực sự cần thiết

Khánh Nhi - Nguyệt Quế