Với hình thức giảm nghèo đa chiều, thu nhập không còn là yếu tố duy nhất. Không được khám chữa bệnh, không được đến trường, không được tiếp cận thông tin... cũng bị coi là nghèo

Ở nước ta hiện nay, hộ nghèo được xét theo thu nhập. Nếu hộ gia đình có thu nhập bình quân dưới 400.000 đồng/người/tháng (ở nông thôn) và dưới 500.000 đồng/người/tháng (ở thành thị), hộ đó sẽ được xếp là hộ nghèo.

Bắt đầu từ năm 2015, cách tính hộ nghèo đơn chiều dựa trên thu nhập thuần túy sẽ dần được chuyển sang phương pháp tính đa chiều.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng phòng Tăng trưởng công bằng và bao trùm, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP (UNDP cũng là tổ chức đang hỗ trợ Bộ LĐ-TB &XH trong việc xây dựng chuẩn nghèo đa chiều) - về khái niệm giảm nghèo đa chiều khá mới mẻ này.