• NSƯT Kim Tử Long hớn hở mừng thôi nôi con trai
  • NSƯT Kim Tử Long được miễn hình phạt
  • Nghệ sĩ Kim Tử Long được tòa miễn phạt vì... có đóng góp cho cải lương
  • NSƯT Kim Tử Long khiếu nại kết luận của cơ quan điều tra