Qua kiểm tra, đoàn phát hiện có 3/5 di tích có tượng linh vật “lạ”. Cụ thể, tại đình Tân Quới (Bình Tân) có 10 linh vật được trưng bày ở Đàn thờ Thần nông (4 con cá hóa long, 2 rồng và 4 con lân); đình Mỹ Thuận (thị xã Bình Minh) có 2 con lân kiểu dáng lạ và chùa phật Đông Phước (thị xã Bình Minh) có 2 con sư tử ngoại lai không đúng như quy cách.

Linh vật "lạ" ở đình Mỹ Thuận được tháo dỡ

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đồng thời giải thích, tuyên truyền và đề nghị các ban quản lý di tích không nên trang bị, tiếp nhận các vật phẩm, biểu tượng, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tại các di tích đã được xếp hạng. Đại diện các di tích cũng cam kết sẽ tháo dỡ hoặc di dời các linh vật sai quy định. Riêng đình Mỹ Thuận đã tiến hành ngay việc đập bỏ và di dời 2 linh vật “lạ” đang trưng bày tại đây.

L

Linh vật "lạ" trong khu di tích được vận động di dời, tháo dỡ

Sắp tới, Sở VHTT&DL tỉnh vĩnh long sẽ kiểm tra 34 di tích cấp tỉnh và 10 di tích cấp quốc gia trên địa bàn để chấn chỉnh việc trưng bày các linh vật “lạ”, ngoại lai không đúng quy định.

Minh Giang

Tag :