Giá chuối năm nay chỉ bằng 1/5 giá chuối của thời điểm cuối năm ngoái.

Giá chuối năm nay chỉ bằng 1/5 giá chuối của thời điểm cuối năm ngoái.

Theo ông Trần Danh Thế - Công ty thu mua chuối trái Xanh Việt (Long Khánh, Đồng Nai), phần lớn chuối trái VN xuất qua Trung Quốc, nhưng thời điểm này Trung Quốc bước vào mùa thu hoạch chuối nên hạn chế mua chuối VN khiến chuối bị tồn đọng, giá giảm.