• Nam thanh niên đi xe máy tử vong khi tông vào trâu đi bên đường
  • Phát hiện trưởng công an xã chết trong tư thế treo cổ tại chuồng trâu
  • Nhắc nhở việc thả rông trâu, bò, trưởng thôn bị đánh gục tại chỗ
  • Nam thanh niên đi xe máy tử vong khi tông vào trâu đi bên đường

  • Phát hiện trưởng công an xã chết trong tư thế treo cổ tại chuồng trâu

  • Nam thanh niên đi xe máy tử vong khi tông vào trâu đi bên đường

  • Phát hiện trưởng công an xã chết trong tư thế treo cổ tại chuồng trâu

  • Nhắc nhở việc thả rông trâu, bò, trưởng thôn bị đánh gục tại chỗ

Con trâu ngoài nuôi lấy thịt còn sử dụng làm sức kéo trong nông nghiệp, người xưa quan niệm "Con trâu đi trước, cái cày theo sau"

Mỗi con trâu có thể kéo chiếc xe chở khoảng 10 bao lúa

Mỗi bao lúa vận chuyển từ ruộng ra nơi tập kết với giá khoảng 5.000 đồng

Xe trâu kéo lúa thường tận dụng đối với mặt đất ruộng mềm, xe công nông di chuyển khó

Hình ảnh con trâu kéo lúa còn giữ lại nét văn hóa nông nghiệp ở Nam bộ

Phóng sự ảnh: Nha Mân