30 quy định tốt nhất và 30 quy định kém nhất đã được đề cử thay vì bình chọn 10 quy định pháp luật tốt nhất, kém nhất.
Sáng 28/2, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố báo cáo cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016.
Đối tượng được bình chọn là các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh được thể hiện dưới hình thức một điều, khoản hoặc điểm trong hệ thống các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh, bao gồm cả việc bãi bỏ một quy định cũ đã tồn tại trước đó. 
Nhóm nghiên cứu cho biết, do đây là lần đầu tiên thực hiện cuộc bình chọn nên phạm vi các quy định pháp luật được đánh giá chỉ dừng lại ở các quy định trong các văn bản pháp luật cấp Trung ương và được ban hành trong khoảng thời gian từ 2011 đến nay.
Các tiêu chí đánh giá bao gồm: (1) Sự cần thiết của quy định; (2) Tính hợp lý của quy định; (3) Tính thống nhất của quy định; (4) Tính khả thi của quy định; (5) Tính minh bạch của quy định; (6) Chi phí tuân thủ; (7) Quyền tự do kinh doanh; (8) Thúc đẩy cạnh tranh; (9) Kiểm soát nguy cơ nhũng nhiễu; (10) Thời điểm ban hành, có hiệu lực. 
Sau khi sàng lọc, kết quả có tổng cộng 114 đề cử quy định tốt và 123 đề cử quy định kém. Như vậy, số lượng đề cử giữa hai loại quy định tốt và kém là tương đối cân bằng. 
Các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có quy định được đề cử bao gồm: Bộ Công an; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Khoa học Công nghệ; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Ngân hàng Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
Chốt lại, có 30 quy định được đề cử tốt, trong đó có bãi bỏ tội kinh doanh trái phép, danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bãi bỏ quy định về mức trần 15% cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hỗ trợ... liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...
Trong các quy định được đề cử kém có quy định  hạn chế đối với hoạt động hợp tác của các cơ sở in, cụ thể cơ sở in "không được hợp tác với các cơ sở in khác để thực hiện chế bản, in, gia công sau in đối với sản phẩm in do mình đã nhận hợp tác.
Lọt vào tốp quy định kém còn có quy định muốn chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài cũng phải xin phép, yêu cầu trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy trên xe ôtô...
Một số quy định từng được nhiều nhà đầu tư kiến nghị  trong các diễn đàn lớn cũng được đề cử kém như thời gian làm thêm giờ không quá 200 giờ/năm tại điều 106 Bộ luật Lao động
Đáng chú ý là cho đến thời điểm xây dựng báo cáo (tháng 12/2016), trong tổng số 30 quy định kém được gửi tới các bộ, ngành liên quan lấy ý kiến thì đã có 5 quy định đã được các bộ, ngành chủ động điều chỉnh, sửa đổi, 13 quy định đang được các bộ, ngành đưa vào chương trình xây dựng pháp luật để sửa đổi trong thời gian tới. 
Điều này cho thấy những tác động rất tích cực của cuộc bình chọn cũng như sự cầu thị và tiếp thu của các cơ quan nhà nước có liên quan, báo cáo nêu rõ.