Hiện các công ty bảo hiểm đang gấp rút vào cuộc xác minh thiệt hại.

Theo Bảo hiểm Bảo Việt, đến thời điểm này, đã có 19 khách hàng bị tổn thất tài sản do mưa dông: nhà bị tốc mái, bị cây đổ, hư hại hàng hóa… 16 khách hàng đã được giám định và xác định giá trị bồi thường khoảng 2 tỷ đồng. 66 xe ô tô bị hư hại ước tính thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng.

Phía Công ty Bảo hiểm Pijico cho biết, có 12 khách hàng bị thiệt hại về tài sản, ước chừng khoảng 300 triệu đồng sẽ được bồi thường.

Bảo hiểm Dầu khí PVI có 40 khách hàng bị thiệt hại và con số bồi thường khoảng 600 triệu đồng.

Đối với thiệt hại về người, hiện nay các công ty bảo hiểm vẫn đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác định những trường hợp nào sẽ được chi trả tiền bảo hiểm.