Ngày 11/7, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết từ tháng 8 tới thành phố sẽ sắp xếp lại tổ dân phố ở tất cả các quận, huyện theo đề án vừa được HĐND thành phố thông qua. 

Lạm phát tổ dân phố ở Đà Nẵng khiến nhiều khu dân cư không có địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Ảnh minh họa: Nguyễn Đông.

Thực hiện đề án, Đà Nẵng sẽ giảm từ 5.749 tổ dân phố xuống còn 2.784, cắt giảm 2.965 tổ dân phố. Trong đó quận Hải Châu giảm từ 1.283 xuống còn 645 tổ dân phố; quận Thanh Khê từ 1.278 xuống còn 598 tổ dân phố...

Vẫn theo đề án, sẽ có 12 tổ dân phố dưới 50 hộ, 2.603 tổ từ 50 đến 90 hộ, 169 tổ trên 90 hộ; mỗi tổ có một tổ trưởng và một tổ phó, với mức phụ cấp được nhận lần lượt là 0,5 và 0,3 mức lương cơ sở.

Sở Nội vụ đã đề xuất khen thưởng những tổ trưởng, tổ phó lâu năm, có công đóng góp cho thành phố khi họ phải nghỉ việc vì sáp nhập các tổ.

Thời gian qua, Đà Nẵng lạm phát tổ dân phố khi toàn thành phố có tới 5.749 đơn vị, quy mô 30 đến 40 hộ có một tổ dân phố. Việc chia nhỏ tổ dân phố được đánh giá là dễ quản lý địa bàn, hộ khẩu nhưng phát sinh nhiều bất cập như thiếu địa điểm tổ chức các sự kiện về đời sống văn hóa, tinh thần; chi trả phụ cấp hàng tháng cho tổ trưởng, tổ phó tiêu tốn nhiều ngân sách...

Nguyễn Đông