Việc xây dựng, ban hành Luật Hành chính công là chưa cần thiết - Chính phủ thể hiện quan điểm về dự án Luật Hành chính công.
Ngày 6/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng về sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh: dự án Luật Hành chính công. 
Theo đó, Thủ tướng giao Bội Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ với dự án luật theo hướng: tuy đã được chuẩn bị một cách nghiêm túc, công phu, nhưng về cơ bản, dự án luật có nhiều vấn đề chưa hợp lý, rất khó có thể khắc phục, nhất là về phạm vi điều chỉnh; về bảo đẩm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; về bảo đảm tính minh bạch và khả thi theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Chính phủ thấy rằng việc xây dựng, ban hành luật này sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cả về trình tự, thủ tục và nội dung, không bảo đảm tính khả thi. Do vậy, việc xây dựng, ban hành luật này là chưa cần thiết.
Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết, sự nỗ lực, cố gắng của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh và Ban soạn thảo trong việc đề xuất và chủ trì xây dựng dự án luật. Những kết quả nghiên cứu xây dựng dự án luật có giá trị sẽ được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, sử dụng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan - thông báo nêu rõ.
Như VnEconomy đã phản ánh, Luật Hành chính công là dự án luật đầu tiên do một cá nhân đại biểu Quốc hội trình trong lịch sử Quốc hội Việt Nam.
Tại phiên họp thứ 13, sáng 18/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án luật này và dự án luật đặc biệt đã chưa thuyết phục được các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Khi đó, Chính phủ chưa có ý kiến chính thức về dự án luật nên chưa thể tiến hành thẩm tra.
Thường trực cơ quan được giao thẩm tra dự án luật - Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội - trong phiên họp đó nhận xét rằng nội dung quy định trong dự thảo luật mới chỉ mang tính khái quát, liệt kê, quy định chung chung, không xác định rõ vấn đề cần điều chỉnh, không rõ đối tượng phải áp dụng cũng không chỉ rõ nội dung nào cần quy định chi tiết.
Nội dung dự thảo luật chưa đưa ra được những nội dung, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn cho nền hành chính hoạt động hiệu quả, làm cơ sở cho việc thực hiện.