Trước những thông tin trên thị trường về việc Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà Nội (SHB) mua lại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank mã HBB), UBCK đã có công văn yêu cầu hai ngân hàng này giải trình về các thông tin trên.

Trong văn bản phúc đáp lại UBCK, Habubank khẳng định thông tin “SHB mua lại Habubank hay HBB sáp nhập và SHB” là chưa chính xác và không có cơ sở, làm ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động bình thường của Habubank, ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống NHTM và làm nhiễu thông tin trên TTCK. Chiều 13/3 NHNN cũng đã khẳng định thông tin SHB mua Habubank là không chính xác.

SHB nói gì?

Trong công văn của SHB gửi UBCK, SHB không hề nhắc đến Habubank.

SHB cho biết ngân hàng đang trong quá trình tìm kiếm một vài đối tác để nhận sáp nhập vào SHB nhằm nâng cao tiềm lực, mở rộng quy mô, hướng đến trở thành một trong những ngân hàng hiện đại hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Điều này phù hợp với chủ trương của NHNN khuyến khích các TCTD nhóm 1 tham gia đề án tái cấu trúc ngành ngân hàng. Tuy nhiên SHB cũng cho rằng việc thực nhiện nhận sáp nhập phải được sự chấp thuận của NHNN và các cơ quan chức năng.

SHB luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin.

Hoàng Ly