Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An (NASC) vừa công bố thông tin bất thường về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của công ty.

Theo đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho các cổ đông hiện tại của chứng khoán Nam An chuyển quyền sở hữu cổ phần cho Công ty Shinhan Investment Corporation (Hàn Quốc). Với quyết định này, các cá nhân hiện hữu của NASC gồm: Bà Huỳnh Kim Thông (Chủ tịch HĐQT), Huỳnh Kim Tới, Huỳnh Thanh Hiệp, Huỳnh Công Minh, Phạm Thị Hóa, Nguyễn Văn Đức, Huỳnh Công Hóa sẽ chuyển nhượng 100% vốn cho Shinhan Investment.

Shinhan Investment Corporation (Hàn Quốc) nhận chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn của NASC tương đương 14 triệu cổ phiếu. Doanh nghiệp này có ngành nghề chính là môi giới chứng khoán. Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến cuối năm 2014 là hơn 25 nghìn tỷ đồng.

Cùng đợt này, Chứng khoán Nam An sẽ chuyển đổi hình thức pháp lý từ công ty cổ phần sang công ty TNHH Một thành viên.