CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS) công bố báo cáo quản trị năm 2014.

Năm 2014, OCS lần lượt đạt doanh thu 219 tỷ, tăng 67% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do quý 4 công ty bất ngờ lỗ hơn 34 tỷ dẫn đến LNST cả năm chỉ đạt 2,56 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ.

Ngày 16/04/2014, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Dung và bà Hoàng Thị Nga.

Trong tháng 5/2014, công ty đã quyết định thành lập thêm phòng giao dịch Trung Kính tại địa chỉ Tầng 2 - Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong năm, OCS cũng thực hiện quyết định tăng vốn điều lệ của công ty từ 300 tỷ lên 600 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là ban lãnh đạo đã mua vào khá nhiều cổ phần trong năm:

+ Chủ tịch Vũ Hồng Sơn mua vào 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,67% cổ phần.

+ Thành viên HĐQT kiêm phó TGĐ Nguyễn Thị Phương Thảo mua 5 triệu cổ phần, tương ứng 8,33% cổ phần.

+ Trưởng BKS Lại Thị Sen mua 5 nghìn cổ phần, tương ứng 0,01%.

+ Kế toán trưởng Vũ Thị Thanh Hằng mua 2 triệu đơn vị, tương ứng 3,33% cổ phần.

Như vậy trong năm tổng số cổ phần mà ban lãnh đạo OCS đã mua vào là hơn 17 triệu đơn vị, tương ứng 28,34% cổ phần của công ty.

Hoàng Anh