Ngày 13/11/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Diệp Thị Thu, thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán TTF).

Cụ thể, bà Thu bị phạt tiền 35 triệu đồng có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán : báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (Bà Diệp Thị Thu đã đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu TTF trong thời gian từ ngày 09/7/2015 đến ngày 08/8/2015 nhưng báo cáo UBCKNN, Sở GDCK không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.