Neil Armstrong (phải) và Buzz Aldrin cắm cờ Mỹ lên bề mặt Mặt trăng vào ngày 20/7/1969.

 

Theo nhà thiên văn học hàng đầu John Sarkissian, đoạn băng dài vài phút và được xem là một trong số ít đoạn băng có độ nét cao về chuyến “dạo bộ” Mặt trăng lịch sử năm 1969. Nhưng cuốn băng đã bị mất trong kho dữ liệu suốt nhiều năm và khi được tìm thấy nó đã bị hư hỏng nặng.

 

Đoạn băng cho thấy vài phút đầu tiên khi Armstrong xuống chiếc thang thả từ tàu vũ trụ để đặt chân lên bề mặt Mặt trăng. Hình ảnh được thu từ Australia, khi NASA vẫn còn đang tìm kiếm tín hiệu. Và đoạn băng cho hình ảnh nét hơn rất nhiều những hình ảnh mới đầu được phát đi khắp thế giới.

 

Các kính viễn vọng ở Australia xa xôi đã đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh Apollo 11, trong đó gồm cả việc cung cấp tín hiệu vô tuyến, sau khi Armstrong quyết định “dạo bộ” trên Mặt trăng sớm.

 

Đoạn băng sẽ được công bố vào thứ tư tới và nhà du hành vũ trụ trên Apollo 11 Buzz Aldrin sẽ là khách mời chính của chương trình.

 

 

Phan Anh

Theo AP

Tag :