Phản ứng về dự thảo đề án “Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng TP.HCM đến năm 2025” đưa taxi vào diện chính sách hạn chế sử dụng xe cá nhân, Hiệp hội Taxi TP.HCM đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM góp ý loại bỏ taxi thuộc diện bị hạn chế và cần khẳng định taxi là loại hình vận tải hành khách công cộng. 

Hằng năm taxi TP đã phục vụ gần 250 triệu lượt khách/năm nên nếu đưa taxi vào diện hạn chế xe cá nhân sẽ khiến taxi khó phát triển, giá cước sẽ không hạ xuống.

Ông Tạ Long Hỷ - chủ tịch Hiệp hội Taxi TP - cho biết đã kiến nghị quy hoạch đến năm 2020 TP.HCM có 18.000 taxi (hiện nay TP có 10.000 xe, Hà Nội hiện có 18.500 xe) và đến năm 2025 TP có 20.000 taxi, bằng với số lượng taxi của Hà Nội.