Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (VCB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, LNTT quý 3/2011 của VCB đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ 2010; lũy kế 9 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ 2010; hoàn thành 82% kế hoạch năm.

LNST quý 3/2011 đạt 1.067 tỷ đồng, tăng 15% quý 3 năm ngoái; 9 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 14% cùng kỳ 2010.

Lợi nhuận ròng của VCB quý 3/2011 đạt 1.058 tỷ, tăng 14% quý 3 năm ngoái; 9 tháng đạt 3.479 tỷ đồng tăng 14% cùng kỳ 2010.

Lợi nhuận của VCB trong kỳ chủ yếu vẫn là hoạt động lãi thuần (quý 3 đạt 3.684 tỷ, gấp đôi quý 3 năm ngoái, 9 tháng đạt gần 9.180 tỷ, tăng 51% cùng kỳ 2010). Hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối quý 3/2011 tăng 68% quý 3 năm ngoái, riêng kinh doanh ngoại hối 9 tháng 2011 của VCB đạt hơn 940 tỷ, tăng 147% so với cùng kỳ 2010.

VCB bị lỗ hoạt động khác hơn 950 tỷ trong quý 3/2011, 9 tháng lỗ khác hơn 1.232 tỷ.

VCB trích lập gần 1.700 tỷ dự phòng tín dụng 9 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt 7,3% (dư nợ tín dụng tính đến 30/9/2011 đạt hơn 189.750 tỷ). Nợ xấu tính đến 30/9/2011 đạt 3,9%, trong đó nợ có khả năng mất vốn lên tới 2,6% tổng dư nợ (hơn 5.000 tỷ).

Phương Mai