Ngày 29/07/2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB) và Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã tổ chức thành công lễ ký kết Hợp đồng tín dụng bắc cầu ngắn hạn trị giá 40 triệu USD, tương đương 760 tỷ đồng, cho Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Trong đó, Ngân hàng UOB là Ngân hàng tài trợ và Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh (PVFC – HCM) là đơn vị đầu mối thu xếp.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được thiết kế với công suất 750 MW nhằm phát triển nguồn điện nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng của hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn 2006 – 2015 có xét đến năm 2025 theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đang được triển khai đúng tiến độ đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối. Cụm tuabin khí – máy phát số 1 do tập đoàn Siemens (Đức) chế tạo đã về đến công trường nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào ngày 15/07/2010. Theo tiến độ ngày 18/07/2010 Cụm tuabin khí – máy phát số 2 được đưa xuống tàu tại cảng Hamburg (Đức) để vận chuyển về Việt Nam. Dự kiến nhà máy sẽ hoà đồng bộ tổ máy số 1 trong tháng 12-2010 và phát điện thương mại chu trình hở vào tháng 3-2011.

Theo PVFC