Theo đó, tại Quyết định số 1644/QĐ-NHNN , Thống đốc NHNN cử ông Phạm Tiến Dũng đại diện 100% phần vốn của Nhà nước tại Công ty cổ phần Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Banknetvn nhiệm kỷ 2015 – 2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (19/8/2015)

Ông Phạm Tiến Dũng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Banknetvn. Trước đó, năm 1991, Ông công tác tại phòng Phát triển Phần mềm – Cục Công nghệ Tin học, tham gia phát triển các phần mềm Thanh toán Bù trừ, Thanh toán Liên Ngân hàng; Kế toán. Ông cũng từng tham gia triển khai hệ thống CA cho Ngân hàng Nhà nước áp dụng cho các Tổ chức tín dụng; Triển khai Tuxedo cho hệ thống Ngân hàng Nhà nước.