Doanh số giao dịch VND, USD đều giảm

Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước (tuần từ 30/7 đến 5/8), tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 95.798 tỷ VND và 1.533 triệu USD, bình quân đạt khoảng 19.160 tỷ VND/ngày và 307 triệu USD/ngày.

So với tuần trước, doanh số giao dịch VND và USD đều giảm, lần lượt giảm 3.963 tỷ và 162 triệu USD. Các giao dịch VND chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần và 2 tuần).

Doanh số giao dịch qua đêm VND đạt 31.530 tỷ, chiếm tỷ trọng 33% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần; USD đạt 830 triệu USD, chiếm 54% tổng doanh số cả tuần.

Lãi suất VND tăng, USD giảm từ 0,02% đến 0,31%

Đối với các giao dịch bằng VND, tuần này, lãi suất giao dịch bình quân tăng ở hầu hết các kỳ hạn; từ 3 tháng trở xuống, lãi suất giao dịch tăng nhẹ, mức tăng từ 0,10% đến 0,20%; các kỳ hạn 12 tháng và không kỳ hạn tăng tương đối, lần lượt tăng 0,57% và 0,72%. Riêng kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bình quân giảm 0,17%.

Tuần này, lãi suất bình quân qua đêm tăng 0,12% so với tuần trước, hiện ở mức 6,91%/năm (tuần trước đó lãi suất bình quân qua đêm tăng 0,13%).

Lãi suất bình quân các kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng) dao động từ 6,91% đến 9,04%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn 3 tháng trở lên vẫn ở mức trên 10,3%. Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 5,7%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân lại có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn, trong đó giảm mạnh nhất là kỳ hạn 12 tháng, giảm từ 1,70% xuống mức 1,05%. Lãi suất các kỳ hạn còn lại có mức giảm từ 0,02% đến 0,31%.

Riêng lãi suất kỳ hạn 3 tuần tăng 0,57% so với tuần trước lên mức 2,13%. Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,40%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,67% đến 2,51%/năm. Tuần này không phát sinh giao dịch USD không kỳ hạn.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:

Kỳ hạn

Qua ðêm

1 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

KKH

VND

6,91

7,49

9,04

10,35

11,45

10,69

3,01

USD

0,40

0,67

0,79

2,13

2,51

1,05

-

Lãi suất huy động USD ít biến động

Hiện nay, mức lãi suất thấp nhất áp dụng đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng là 10,6%/năm (Ngân hàng TMCP Đại Tín), cao nhất là 11,5%/năm (Ngân hàng TMCP Phát triển MêKông).

Nếu như tuần trước, các Ngân hang có dấu hiệu tăng lãi suất huy động USD thì tuần này Ngân hang Nhà nước cho biết lãi suất huy động USD. Trong tuần, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức sát trần được phép, quanh mức 19.095/19.100 đ/USD.

V.Minh

Theo SBV