Việc thu hồi giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Được biết, vào ngày 19/7/2016, Cục Quản lý Cạnh tranh đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại MLM Việt Nam với tổng số tiền phạt là 350 triệu đồng vì một số vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Các sai phạm được Cục Quản lý Cạnh tranh chỉ ra bao gồm: công ty này đã duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp/mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp. Không ký hợp đồng bằng văn bản với người tham gia bán hàng đa cấp. Không cam kết cho người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa.

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, Chánh thanh tra Sở Công Thương Hà Nội đã ký kết luận về việc thanh tra hoạt động bán hàng đa cấp đối với công ty này.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2014 đến thời điểm thanh tra, Công ty MLM Việt Nam đã bán hàng đa cấp tại Hà Nội, nhưng đến ngày 9/4/2015 mới thông báo đến Sở Công Thương Hà Nội theo quy định.

Đáng lưu ý, Thanh tra chỉ ra rằng, công ty này đã đưa thông tin gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng về chất lượng, công dụng của sản phẩm, không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại, không lập hóa đơn chứng từ bán hàng theo quy định trong thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 4/2015 dù vẫn bán hàng hóa, thu tiền, trả hàng cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Quá trình thanh tra cũng cho thấy, đối với sản phẩm “cà phê dưỡng sinh MLM”, Công ty MLM Việt Nam mua với giá 190.500 đồng (chưa VAT), bán cho nhà phân phối với giá 575.000 đồng. Mức chênh lệch mua vào và bán ra đối với sản phẩm này là 3 lần.

Sau đợt thanh tra này, Chánh thanh tra Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 200 triệu đồng.

Vào tháng 11/2015, công ty này cũng từng bị Cục Quản lý cạnh tranh phạt 101 triệu đồng.