Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (mã CK: KKC) đã công bố BCTC quý 2/2016 với kết quả kinh doanh khởi sắc so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 144,6 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh 18,25% nên lãi gộp đạt 26,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 707 triệu đồng.

Nhờ lãi gộp ở mức cao nên mặc dù chi phí tài chính tăng thêm 15,47%, chi phí bán hàng tăng 6% và chi phí QLDN tăng 62%, KKC vẫn công bố mức lãi ròng lên tới hơn 18 tỷ đồng khả quan hơn hẳn khoản lỗ 4,56 tỷ đồng trong quý 2/2015. Nguyên nhân khiến lợi nhuận quý 2 tăng trưởng mạnh được công ty giải trình khá đơn giản là do giá bán hàng hóa tăng và giá vốn hàng tồn kho thấp.

Trước đó một số doanh nghiệp kinh doanh thép vật tư khác cùng ngành với KKC cũng đã công bố mức lợi nhuận quý 2 rất tốt như Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HMC) lãi ròng quý 2 đạt 47,7 tỷ đồng tăng cao gấp 4,5 lần cùng kỳ 2015 do công ty tận dụng được thời cơ giá thép tăng. Nhờ giá vốn giảm mạnh Đầu tư SMC (SMC) lãi ròng 170 tỷ đồng khả quan hơn hẳn khoản lỗ 161 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Với 2 quý kinh doanh khởi sắc, kết thúc nửa đầu năm 2016 KKC đạt 265,4 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 3,4% so với cùng kỳ, LNST đạt 28,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 6,7 tỷ đồng. EPS 6 tháng đạt 6.093 đồng.

Năm 2016 KKC chỉ kỳ vọng kết quả doanh thu 500 tỷ đồng và 5 tỷ đồng LNTT, và như vậy con số lãi mà doanh nghiệp này đạt được trong nửa đầu năm 2016 đã vượt xa con số mục tiêu và cao hơn tới 6 lần.

Tính đến 30/6/2016, KKC có 118 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh so với con số 31 tỷ đồng đầu kỳ, LNST lũy kế đạt 32,63 tỷ đồng. Trước đó cổ phiếu KKC đã bị đưa vào diện cảnh báo từ 01/04/2016 do LNST năm 2015 trên BCTC kiểm toán năm 2015 âm 22,64 tỷ đồng.