Tổng cục Thống kê ngày 24.5 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng nhẹ 0,2% so với tháng 4; so với tháng 12.2013 thì CPI tăng 1,08%; so với tháng 5.2013 thì tăng 4,72%.

Một số nhóm hàng có chỉ số giá tăng không đáng kể như hàng ăn và dịch vụ ăn uống (0,17%); nhà ở và vật liệu xây dựng (0,43%); giao thông (0,36%); thiết bị và đồ dùng gia đình (0,25%); dịch vụ y tế (0,01%); văn hóa, giải trí và du lịch (0,26%). Ngoài ra, bưu chính viễn thông có chỉ số giá giảm 0,03% và mặt hàng lương thực giảm 0,51%. Trước đó, Hà Nội công bố CPI tháng 5 giảm 0,07%; TP.HCM tăng 0,36% so với tháng 4.

N.Trần Tâm