Clip ghi trên phố Nguyễn Lân, đoạn gần đến Đại Kim, Hà Nội.

Như Phúc

Theo UB An toàn Giao thông QG

Tag : câu chuyện giao thông , tai nạn vì bất cẩn , tai nạn hy hữu , bất cẩn gây tai nạn , bất cẩn quên về số