Cá linh non đang xuất hiện ngày càng nhiều trên những cánh đồng nước nổi khu vực đầu nguồn ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Tại An Phú (An Giang), Hồng Ngự (Đồng Tháp), giá cá linh non giảm dần theo sản lượng khai thác ngày càng tăng. 

Nếu như đầu mùa nước nổi, giá cá linh non ở khu vực đầu nguồn từ 30.000 – 40.000 đồng/kg, thì hiện nay giảm còn 20.000 – 25.000 đồng/kg trong ba ngày qua. Tuy nhiên, giá cá linh tươi khi về tới hạ lưu thuộc các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long đã lên tới mức 150.000 – 200.000 đồng/kg.

Chịu ảnh hưởng theo cá linh đầu mùa, giá bông điên điển cũng giảm 5.000 – 10.000 đồng/kg và hiện chỉ còn 30.000 – 40.000 đồng/kg tại Cần Thơ.

Theo N.Tùng