Kiệu đang được thương lái thu mua 13 - 14 nghìn đồng/kg kiệu tươi, tăng từ 3 - 5 nghìn đồng/kg so với thời điểm trước. Do chưa thu hoạch rộ nên lượng kiệu cung cấp cho thị trường TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Tây Ninh… không nhiều dẫn đến giá kiệu ở mức cao. Bình quân sau khi gieo trồng 6 - 6,5 tháng kiệu bắt đầu thu hoạch, có thể đạt từ 5 - 6 tấn/công. Trung bình những hộ trồng đạt năng suất có thể thu lãi từ 20 - 30 triệu đồng/công.