CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ Thành viên HĐQT, đăng ký bán 712.140 cp trong tổng số 7.862.141 cp. Giao dịch thực hiện từ 9/10 đến 7/11/2017.

CTCP Bến xe Miền Tây (WCS): Quỹ ngoại America LLC đã mua 100.500 cp, nâng lượng sở hữu từ 245.200 cp (tỷ lệ 9,81%) xuống 345.700 cp (tỷ lệ 13,83%). Giao dịch thực hiện ngày 28/9/2017.

CTCP Gia Lai CTC (CTC): Ông Lưu Thành Xương, Phó Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 993.166 cp (tỷ lệ 11,29%) đang sở hữu và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 13/9 đến 27/9/2017.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CTC, cùng ngày ông Tống Văn Thiều, nhà đầu tư cá nhân đã mua đúng 993.166 cp và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Thiều không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DHA): Ông Nguyễn Văn Thảo, Phó TGĐ, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Thảo sở hữu 4 triệu cp (tỷ lệ 11,7%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/10 đến 3/11/2017.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Bộ Quốc Phòng đã bán 771.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 6.783.316 cp (tỷ lệ 8,92%). Giao dịch thực hiện từ 27/9 đến 29/9/2017.

CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (DST): Ông Ngỗ Quang Hòa, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 3,23 triệu cp. Trước giao dịch ông Hòa không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/10 đến 8/11/2017.

CTCP Ô ô TMT (TMT): CTCP Đầu tư Thương mại H&H Hà Nội đăng ký mua 333.000 cp. Trước giao dịch H&H sở hữu 550.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 6/10 đến 3/11/2017.

CTCP Đầu tư và phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI): Ông Lê Xuân Quế, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 1.421.665 cp (tỷ lệ 0,78%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/10 đến 7/11/2017.

Cùng thời gian, ông Lê Hoàng Giang đăng ký bán toàn bộ 1,6 triệu cp (tỷ lệ 0,88%) đang sở hữu. Và ông Phạm Đình Giang, Phó TGĐ đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 2.211.830 cp.

CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF): Bà Tạ Thị Dinh đã bán toàn bộ 825.000 cp đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 29/9/2017.

CTCP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT): CTCP SCI đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 2.098.900 cp (tỷ lệ 9,13%) xuống 1.098.900 cp (tỷ lệ 4,78%). Giao dịch thực hiện ngày 26/9/2017.

CTCP Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (KVC): Bà Lê Thị Hồng Hạnh, vợ Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 500.000 cp (tỷ lệ 3,03%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 25/8/2017.

CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SGT): Bà Đặng Thị Hoàng Phượng, em gái ông Đặng Thành Tâm, đã mua 1.223.900 cp, nâng lượng sở hữu từ 6.089.000 cp (tỷ lệ 8,23%) lên 7.312.900 cp (tỷ lệ 9,88%). Giao dịch thực hiện từ 3/10 đến 4/10/2017.

CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO): Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, Thành viên HĐQT, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 110.000 cp (tỷ lệ 0,64%). Giao dịch thực hiện từ 25/9 đến 4/10/2017.

CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI): Bà Huỳnh Thị Ngọc Hương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 943.500 cp, nâng lượng sở hữu từ 494.200 cp (tỷ lệ 4,92%) lên 1.437.700 cp (tỷ lệ 14,38%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 29/9/2017.

CTCP Tanimex (TIX): CTCP SX DV Tân Bình Tanimex đã mua 120.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.640.000 cp (tỷ lệ 10%). Giao dịch thực hiện ngày 3/10/2017.