Phương Nhung
Ảnh: Đăng Hoàn
Tag : sơ mi , An Japan