Yêu cầu lí lịch rõ ràng..tính trung thực hiền lành..làm tốt sẽ thưởng thêm lương..Khi đi nhớ mang theo giấy CMND kèm theo sổ hộ khẩu photo Xin liên hệ 01643511835