Trong danh sách này có những đơn vị giảm tương đối về hạn mức nhập khẩu xăng dầu so với hạn mức tối thiểu được phân giao ban đầu như tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tổng công ty Dầu (PV Oil), tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và đầu tư (Petec), công ty TNHH MTV tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipeco), công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ… Trong khi đó công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp lại có sự điều chỉnh tăng trưởng về hạn mức nhập khẩu.

Viếc điều chỉnh giảm hạn mức nhập khẩu tối thiểu xăng dầu của năm 2012 cũng cho thấy nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế có sự giảm sút rõ trên cả các mặt sản xuất và lưu thông.

Hồi đầu năm, bộ Công thương đã phân giao hạn mức nhập khẩu tối thiểu xăng dầu cho 13 đầu mối kinh doanh xăng dầu nhập khẩu với tổng số 10,1 triệu (m3/tấn). Sau đó có bổ sung thêm công ty vận tải thuỷ bộ Hải Hà với hạn mức tối thiểu là 120.000 m3/tấn.

Số liệu của Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, tới ngày 15.12.2012, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 8.845.916 tấn, với kim ngạch 8,6 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2011, kim ngạch nhập khẩu này giảm 953 triệu USD.

Cũng tham gia cung cấp xăng dầu cho thị trường còn có Nhà máy lọc dầu Dung Quất với số lượng tính tới hết tháng 11.2012 là 5,01 triệu tấn xăng dầu các loại.

Năm ngoái, sau khi điều chỉnh, hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu được giao cho các đơn vị là 9,978 triệu (m3/tấn) so với 11 triệu (m3/tấn) được giao ban đầu. Năm ngoái, Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng sản xuất được xấp xỉ 5,5 triệu tấn sản phẩm các loại.

Danh sách các doanh nghiệp được bộ Công thương điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2012

(Đơn vị: m3/tấn)

Tên doanh nghiệp

Hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2012 (theo công văn 12052/BCT-XNK ngày 29.12.2011)

Hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu điều chỉnh năm 2012

TCT Xăng dầu Việt Nam

5.841.000

4.995.000

TCT Dầu Việt Nam

1.265.000

929.000

TCT Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Thương mại (Petec)

503.000

188.000

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

435.000

491.000

Công ty vận tải thuỷ bộ Hải Hà

120.000

90.000

TCT Hàng hải Việt Nam

130.000

65.000

Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Nam Việt

60.000

50.000

Công ty TNHH MTV Xăng dầy Hàng không

355.000

390.000

Công ty Thương mại XNK Thanh Lễ

470.000

412.000

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội

280.000

160.000

Theo Vân Tùng

SGTT