– Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty– Tổ chức các chương trình tiếp xúc với khách hàng để quảng bá thương hiệu, sản phẩm công ty– Thu thập các thông tin về thị trường, về nhu cầu, ý kiến của khách hàng_ Lập báo cáo về thị trường và ý kiến Kh về phòng kinh doanh_ Trao đổi cụ thể trong qua trình phỏng vấn.Lưu ý: liên hệ giờ hành chính.