Giá đường Biên Hòa 7.200đ/kg (giảm 100đ/kg), giá đường Runa 7.350đ - 7.450đ/kg  (giảm 50đ/kg), đường Mỹ Tho 8.350đ/kg (giảm 50đ/kg), đường Quảng Ngãi 7.000đ/kg (giảm 50đ/kg), đường Bình Định 7.000đ/kg (giảm 50đ/kg), đường tán 6.850đ/kg (giảm 50đ/kg), đường thẻ 6.500đ/kg (giảm 250đ/kg)...

Đây là lần giảm giá đầu tiên của mặt hàng đường từ hơn hai tháng liên tục giá tăng cao.

Được biết, các nhà máy đường bắt đầu bán lượng đường tồn kho ra thị trường.

Theo Thanh niên

Tag :