Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN): Tình hình thị trường tiền tệ trong tuần (tính từ 8 - 14/1) tiếp tục ổn định. Số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại NHNN đảm bảo yêu cầu dự trữ bắt buộc và khả năng thanh toán.
 
NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường; tập trung xử lý tốt các vấn đề về an toàn kho quỹ, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời tiền mặt và cơ cấu hợp lý lượng tiền mặt nhỏ, lẻ trong lưu thông.
 
Cũng trong tuần này, lãi suất huy động và cho vay VND và USD của các ngân hàng thương mại đối với khách hàng trong tuần giảm khoảng 0,2 - 1%, hiện ở các mức sau:
 
Lãi suất huy động bình quân
Loại tiền
Không kỳ hạn (%/năm)
3 tháng
(%/năm)
6 tháng (%/năm)
12 tháng (%/năm)
Nhóm NHTMNN
VND
2,85
6,99
7,1
7,58
USD
1,19
2,35
2,83
3,55
Nhóm NHTMCP
VND
3,15
7,84
7,77
7,78
USD
1,27
3,04
3,23
3,43
 
Còn với nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức từ 8,5 - 11%/năm; lãi suất cho vay VND nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 12 - 12,6%/năm.

Theo số liệu báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng đến ngày 13/1/2009, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng ở hầu hết các kỳ hạn đều có xu hướng giảm, chỉ riêng lãi suất giao dịch kỳ hạn 12 tháng tăng nhẹ so với lãi suất giao dịch tuần trước đó.

Trong đó, lãi suất giao dịch bình quân kỳ hạn 6 tháng có mức giảm tương đối lớn, cụ thể: Lãi suất bình quân cho vay qua đêm là 5,00%/năm, 1 tuần là 6,00%/năm, 2 tuần là 6,22%/năm, 1 tháng là 7,37%/năm, 3 tháng là 8,19%/năm, 6 tháng là 9,97%/năm và kỳ hạn 1 năm là 8,34%/năm. 

Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD tuần này có xu hướng tăng; trong đó, lãi suất giao dịch bình quân kỳ hạn 01 tháng tăng nhiều nhất, riêng lãi suất kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm nhẹ so với tuần trước đó.
 
Lãi suất giao dịch USD trong tuần phổ biến ở các mức dưới 2%/năm, lãi suất cho vay qua đêm 0,54%/năm, lãi suất các kỳ hạn 1 tuần trở lên dao động trong khoảng 1,18%/năm đến 2,06%/năm.

Nguyễn Hiền

Tag :