Ông Trương Đình Anh, Tổng giám đốc Công ty Truyền thông FPT cho biết: Do cổ phần Nhà nước trong FPT hiện chỉ còn 12% nên FPT không đủ điều kiện (phải đạt mức 51%) để được cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng kinh doanh dịch vụ ADSL.

 

Thưa ông, sắp tới FPT có được tiếp tục cung cấp dịch vụ ADSL?

 

Bộ Bưu chính - Viễn thông và Bộ Tài chính đã thống nhất chủ trương “giải quyết vấn đề” bằng cách cho chúng tôi lập Công ty Cổ phần Viễn thông FPT mà ở đó cổ phần chi phối nhà nước đạt 51% như qui định.

 

Bộ Bưu chính - Viễn thông sẽ xem xét cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng cho công ty mới này. Dịch vụ ADSL của FPT sẽ được chuyển sang công ty cổ phần mới này sau khi được cấp phép kinh doanh dịch vụ ADSL.

 

Hàng nghìn khách hàng đang có nhu cầu lắp đặt dịch vụ ADSL của FPT bao giờ sẽ được phục vụ, thưa ông?

 

Hiện Công ty Cổ phần Viễn thông FPT chỉ còn chờ giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng của Bộ Bưu chính - Viễn thông nữa thôi. Hy vọng trong tháng 8/2005 mọi chuyện sẽ được giải quyết. Khách hàng nào muốn hủy hợp đồng thì FPT sẵn sàng... trả lại tiền cước lắp đặt đã thu của khách hàng.

 

Theo Tuổi trẻ

Tag :