CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS): Ông Đỗ Hữu Hậu, con Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 12.695.510 cp (tỷ lệ 4,71%). Giao dịch thực hiện chuyển giao sang TCP Đầu tư tài chính Hoàng Huy từ ngày 10/8 đến 17/8/2016 theo phương thức thỏa thuận.

CTCP thế giới di động (MWG): Nhóm nhà đầu tư nước ngoài Amersham Industríe Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Norges Bank, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE. Ltd đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm từ 6.813.011 cp (tỷ lệ 4,65%) lên 7.813.011 cp (tỷ lệ 5,33%) và trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 22/8/2016.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH): Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Tổng Giám đốc, đã bán toán bộ 150.000 cp (tỷ lệ 0,083%). Giao dịch thực hiện ngày 19/8/2016.

CTCP Transimex (TMS): Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã bán toàn bộ 722.203 cp (tỷ lệ 2,71%). Giao dịch thực hiện ngày 19/8/2016.

CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (DTV): CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã mua 3.489.272 cp (tỷ lệ 66,29%). Trước giao dịch REE không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 22/7 dến 19/8/2016.