Năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu một lượng thực phẩm chức năng với trị giá hơn 2.400 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm nay, với gần 500 doanh nghiệp nhập khẩu, lượng thực phẩm chức năng nhập về Việt Nam đã tương đương hơn 1.400 tỷ đồng. Đây là thống kê đối với các sản phẩm nhập khẩu chính ngạch có khai báo hải quan, chưa kể các loại hàng nhập tiểu ngạch, nhập lậu.

Đại diện Ban Chỉ đạo 389 cũng cho biết, thống kê này chưa bao gồm các sản phẩm sữa - vốn luôn là dòng sản phẩm có khối lượng nhập khẩu lớn và sản lượng tiêu thụ thuộc dạng nhiều nhất hiện nay trên thị trường thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung.