Dù quy trình sản xuất mất vệ sinh là vậy, nhưng đáng ngạc nhiên là những cơ sở ở đây vẫn có đủ giấy phép kinh doanh cũng như các loại giấy chứng nhận kiểm dịch.