Từ đầu năm 2012 đến nay, bảy sản phẩm sữa nước của Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam như Cô gái Hà Lan, Yomost, Fristi... đã tăng giá thêm 5,5% do chi phí bán hàng đã tăng 41% trong khi chi phí nguyên liệu chỉ tăng gần 8%. 
Chi phí bán hàng của Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam đã tăng 41% là do chi phí quảng cáo đã tăng trên 78%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,5%, chi phí vận chuyển tăng 18%. Cùng với Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam, các sản phẩm sữa nước khác của Công ty cổ phần sữa Việt Nam, sản phẩm Anlene nước của Công ty TNHH Fonterr Brands Việt Nam cũng đã tăng giá từ 5 - 8% từ đầu năm đến nay. Kết quả kiểm tra của các sở tài chính cũng cho thấy, đa số các đơn vị tại địa phương đều là nhà phân phối sản phẩm của các công ty chiếm thị phần lớn như Công ty cổ phần sữa Việt Nam, Công ty TNHH dinh dưỡng 3A... Các nhà phân phối, đại lý bán lẻ đều thực hiện mức giá do công ty sản xuất quyết định và hưởng chiết khấu khoảng 0,5 - 9,31%, một số đại lý bán giá thấp hơn giá của công ty để hưởng doanh số bán hàng. Các nhà phân phối, đại lý bán lẻ đa số thực hiện nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết.
Theo Ngọc Anh 
Công An Nhân Dân