Theo đó, ông Trần Xuân Giá, Trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng đã được cử làm Tổ trưởng Tổ công tác này.

 

Tổ công tác này gồm 16 thành viên, có nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập trường ĐH đẳng cấp quốc tế. Sau khi Đề án được phê duyệt, Tổ công tác tiếp tục giám sát, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện.

 

Như vậy, sau nhiều ý kiến tranh luận, việc thành lập trường ĐH đẳng cấp quốc tế ở Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Trần Đức

Tag :