Khoa Tâm lý - Giáo dục (TLGD) là một trong những khoa được thành lập từ rất sớm của Trường ĐHSPHN - trường ĐH đầu ngành về khoa học sư phạm trong cả nước. 40 năm qua, Khoa đã đào tạo được một đội ngũ đông đảo các giáo viên, cán bộ giáo dục phục vụ cho nền giáo dục nước nhà. Khoa cũng đã mở nhiều chuyên ngành phục vụ cho công tác sư phạm như Tâm lý học, Giáo dục học... Từ khoa TL - GD, nhiều khoa mới đã ra đời như các khoa Giáo dục tiểu học, Quản lý giáo dục.

Ngày 12/11/2005, Khoa TLGD sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào hồi 8h30 sáng, tại Nhà Văn hoá Quận Cầu Giấy, số 26 đường Nguyễn Phong Sắc - HN.

P.V

Tag :